Downloads

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan 2018-2022 Ondersteuningsplan 2018-2022
Jaarplan 2018-2019
  Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
  Deelondersteuningsplan opting-out LWOO 2018
 Notitie ‘Samen werken aan kwaliteit’ (januari 2018)

 

Schoolondersteuningsprofielen

Klik hier om de pagina te openen met de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen.

Formulieren ten behoeve van aanvragen

Klik hier om de pagina te openen met de aanvraagprocedure en formulieren.

 

Governance

Managementstatuut
  Toezichtkader bestuur
Reglement directeurenoverleg

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement OPR
  Huishoudelijk reglement OPR
Jaarverslag OPR 2017-2018

 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Reglement MRp
  Huishoudelijk reglement MRp
Jaarverslag MRp 2017-2018