Handige links

Handige links

Hieronder vindt u links naar de meest relevante informatie in het kader van passend onderwijs in Brabant Noordoost en landelijk. Heeft u een aanvulling? Geef deze dan door via info@swvvo3006.nl.

 

Algemene informatie

Scholen in SWV VO 30 06

Samenwerkingsverband PO 30 06

 

Over passend onderwijs

Passend onderwijs van de Rijksoverheid

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Inspectie van het Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs PO-raad/VO-raad

Passend Onderwijs is…

Evaluatie Passend Onderwijs

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO)

Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO)

 

Samenwerkingsverbanden in de omgeving

SWV De Meierij

SWV Helmond-Peelland

SWV Nijmegen e.o.

SWV Eindhoven-Kempenland

 

Voor ouders en andere belanghebbenden

Ouders & Onderwijs

Oudervereniging Balans

Passend onderwijs en ouders

Onderwijsconsulenten

Onderwijsgeschillen

Landelijke bezwaarcommissie toelaatbaarheidsverklaringen

Landelijke klachtencommissie onderwijs

 

Over de aansluiting met jeugdhulp

Ons Welzijn (Basisteams Jeugd & Gezin)

De verbinding Onderwijs-Jeugd

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Toezicht sociaal domein (samenwerkende inspecties)

 

Gemeentesites over (zaken gerelateerd aan) onderwijs

Oss (leerlingenvervoer)

Oss (jeugdhulp)

Uden (onderwijs, incl. leerlingenvervoer)

Uden (jeugdhulp)

Landerd (onderwijs, incl. leerlingenvervoer en jeugdhulp)

Bernheze (onderwijs, incl. leerlingenvervoer)

Bernheze (jeugdhulp)

Meierijstad (onderwijs, incl. leerlingenvervoer)

Meierijstad (jeugdhulp)

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop