Nieuwsbrief over nieuwkomers

De eerste nieuwsbrief van de projectgroep doorstroom Nieuwkomers is uit. Er staat allerlei informatie in over hoe de scholen ondersteund worden bij het realiseren van passend onderwijs aan deze bijzondere doelgroep.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit project? Stuur dan een mail naar nieuwkomers@swvvo3006.nl.