Plusvoorziening

Informatie over Plusvoorziening

Pagina voor onderwijsprofessionals

De Plusvoorziening is een voorziening van de RMC-regio 36B. Deze voorziening is bedoeld voor overbelaste jongeren die wel in staat zijn om een startkwalificatie te halen, maar maatschappelijk dreigen uit te vallen door problemen op meerdere leefgebieden tegelijkertijd. Naast startkwalificatie kan toeleiding naar de arbeidsmarkt een onderdeel zijn van de plusvoorziening. De doelgroep is overbelaste jongeren van 12 tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten.

 

Voor meer informatie en advies zie Plusvoorziening

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop