Praktijkonderwijs

Aanvraagprocedure Praktijkonderwijs

Pagina voor onderwijsprofessionals

Direct inloggen DocuWare

STAP 1: Opstellen van de aanvraag

Een aanvraag voor extra ondersteuning Praktijkonderwijs wordt gedaan via het webformulier. Dit formulier betreft NAW-gegevens en algemene gegevens. Daarnaast is er ruimte om de documenten met de inhoudelijke onderbouwing te uploaden. Bij beredeneerde afwijking van de wettelijke criteria wordt een deskundigenverklaring toegevoegd aan de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Een format voor de deskundigenverklaring is te vinden op onze downloadpagina.

 

STAP 2: Digitaal goedkeuren van de aanvraag

Inloggen op DocuWare en digitaal ondertekenen kan alleen door gebruikers die hiertoe gemandateerd zijn door de (locatie)directeur. Op onze downloadpagina is een handleiding van DocuWare voor scholen te vinden.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop