VSO

Aanvraagprocedure VSO

Pagina voor onderwijsprofessionals

Direct inloggen DocuWare

STAP 1: Opstellen van de aanvraag

Een aanvraag voor extra ondersteuning VSO wordt gedaan via het webformulier. Dit formulier betreft NAW-gegevens en algemene gegevens. Daarnaast is er ruimte om de documenten met de inhoudelijke onderbouwing te uploaden:

  • Onderbouwingsformulier: Beknopt formulier waarin een onderbouwing wordt gegeven bij de aanvraag. Dit is niet verwerkt in het webformulier omdat deze niet tussentijds opgeslagen kan worden.
  • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Je mag ook een eigen formulier gebruiken als het minimaal voldoet aan de wettelijke eisen voor een OPP:
    • de te verwachten uitstroombestemming;
    • de onderbouwing van deze bestemming met belemmerende en bevorderende factoren;
    • eventuele afwijking van het reguliere onderwijsprogramma opgenomen in het handelingsdeel (niet verplicht voor VSO).

De formats voor het onderbouwingsformulier en het OPP staan op onze downloadpagina.

 

STAP 2: Digitaal goedkeuren van de aanvraag

Inloggen op DocuWare en digitaal ondertekenen kan alleen door gebruikers die hiertoe gemandateerd zijn door de (locatie)directeur. Dit zijn collega’s van scholen uit SWV VO 30 06 en de scholen van buiten de regio die relatief veel aanvragen doen bij ons samenwerkingsverband. Voor andere VSO-scholen volstaat het inzenden van het webformulier met bijlagen. Op onze downloadpagina is een handleiding van DocuWare voor scholen te vinden. 

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop