Iedere jongere succesvol op school!

In verband met de zomervakantie is het samenwerkingsverband gesloten.
Wij zijn weer bereikbaar vanaf 19 augustus.

Welkom bij Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (afgekort: SWV VO 30 06) bestaat uit alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Oss, Uden, Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode), Bernheze en Landerd.
Klik hier voor de namen en contactgegevens van onze scholen.

Als scholen in dit samenwerkingsverband nemen wij de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen. Dat zijn er zo’n 14.000. We streven ernaar dat jongeren vanuit een reguliere VO-school doorstromen naar vervolgonderwijs of werk. Soms is daar (extra) ondersteuning voor nodig. Die bieden we bij voorkeur op een school voor voortgezet onderwijs, zodat jongeren opgroeien en onderwijs volgen in de eigen sociale omgeving (thuisnabijheid). Als het reguliere voortgezet onderwijs onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden heeft, dan kunnen jongeren gebruik maken van een specialistische onderwijsvoorziening. Daar wordt eveneens toegewerkt naar passende doorstroom.

We willen graag dat alle jongeren succesvol zijn op school. Daarom bieden we ondersteuning (waar nodig) al vroeg in de schoolloopbaan van de jongere aan, van intensief naar minder intensief. Het fundament voor passend onderwijs is kwalitatief goed onderwijs op al onze scholen. Het samenwerkingsverband biedt kaders voor ondersteuning en laat scholen hier tegelijkertijd op eigen wijze invulling aan geven. Binnen het samenwerkingsverband delen we onze kennis over en ervaring met passend onderwijs met elkaar om te blijven leren en verbeteren.

Op de pagina over ondersteuning leest u hoe passend onderwijs in onze regio wordt vormgegeven. Uitgebreidere informatie vindt u in het ondersteuningsplan. Dit is het officiële document waarin het beleid in onze regio staat beschreven.

Voor scholen
direct naar de aanvraagprocedure
SWV PO 30 06
onze collega's in het primair onderwijs