Partners

Partners

Aansluiting met ketenpartners in ons netwerk

Ervoor zorgen dat jongeren gezond en gelukkig opgroeien gaat verder dan alleen het onderwijs en de onderwijsomgeving. Om voor leerlingen onderwijs blijvend mogelijk te maken is, in afstemming met leerlingen en ouders, soms een intensieve samenwerking nodig met ketenpartners. In het model ziet u hoe wij met verschillende ketenpartners in het netwerk georganiseerd zijn rondom jongeren en ouders.

ketenpartners

Binnen dit netwerk streven wij ernaar vanuit de leefwereld van de jongere ons te organiseren. De leefwereld is de omgeving om de jongere heen en wat hij/zij waarneemt en ervaart. Naast de leefwereld kennen we ook de systeemwereld. Dit is de wereld van processen en procedures en hoe wij ons organiseren. De omgeving en procedures moeten aansluiten op de jongere, in plaats van dat de jongere zich moeten aanpassen aan de procedures en systemen. Door een goede onderlinge afstemming en verschillende overlegstructuren tussen het samenwerkingsverband en onze ketenpartners, zorgen wij ervoor dat de systeemwereld geen belemmering vormt om de jongere en ouders adequaat te ondersteunen.

Hiervoor werken wij als scholen en samenwerkingsverband samen met diverse organisaties binnen de vier gemeenten Oss, Maashorst, Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode) en Bernheze. In de sociale infrastructuur van gemeenten is onderwijs een belangrijk knooppunt. Wanneer een jongere ook ondersteuning nodig heeft op andere gebieden dan school, dan komen externe ketenpartners in beeld. De ketenpartners van het samenwerkingsverband zijn belangrijk om voor iedere jongere wanneer nodig één plan te kunnen maken. Voor de verbinding met de thuissituatie werken scholen nauw samen met de ‘toegang tot jeugdhulp’, met de GGD (schoolarts en –verpleegkundige), met de leerplichtambtenaar en eventueel andere professionals, zoals jongerenwerk, Bureau HALT, en Novadic. Deze deskundigen worden gefinancierd door de gemeenten.

Er zijn verschillende mogelijkheden tot het inzetten van onze ketenpartners. Vanuit onze scholen (via het ondersteuningsteam) kunnen ketenpartners worden betrokken waar nodig. Daarnaast voorzien de gemeenten erin dat, conform de wet, de hulp van onze ketenpartners lokaal vrij toegankelijk is voor jongeren en ouders. Dit betekent dat jongeren en ouders ook op eigen initiatief, via de gemeente, hulp kunnen vragen van deze instanties. Een voorbeeld hiervan is opvoedondersteuning.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop