Basisondersteuning

Basisondersteuning

Alle leerlingen ondervinden dagelijks de basisondersteuning (basisaanpak en basis+traject), want jongeren deelnemen aan het regulier onderwijs dat bestaat uit de lessituatie en andere schoolse activiteiten. De verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van de basisondersteuning ligt primair bij de schoolbesturen. Daarin is op de volgende gebieden aandacht en expertise van de docenten op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen: leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en lichamelijke gezondheid.

 

De meeste activiteiten die scholen voor jongeren organiseren zijn ingebed in de organisatiestructuur van de school, zoals het ondersteuningsaanbod binnen of naast de reguliere lessen. Deze ondersteuning wordt -bij voorkeur preventief- planmatig uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een goed mentoraat, klassenmanagement, pedagogisch handelen, differentiëren en het aanbieden van pro-actieve voorlichting. Het licht curatieve gedeelte wordt als klas-, deelgroep- of individuele interventie ingezet en is tijdelijk. Kenmerkend is dat de ondersteuning geïntegreerd is in het onderwijsaanbod en -proces en bij voorkeur binnen het klaslokaal. Een belangrijk persoon in de basisaanpak is de mentor of coach. Deze “…kent zijn klas…” en is voor leerling en ouders “…het eerste aanspreekpunt…”. De scholen zijn verantwoordelijk om de basisondersteuning goed in te richten, te onderhouden en bij te stellen, passend bij en met beleidsruimte voor de eigenheid van de school. Jongeren ervaren voldoende ondersteuning aan de maatregelen binnen dit reguliere onderwijsproces.

 

Basis+traject

Het basis+ traject voorziet in ondersteuningsvormen voor jongeren die meer begeleiding nodig hebben voorafgaand, tijdens of na deelname aan het reguliere onderwijsproces. De aard en intensiteit van ondersteunende activiteiten varieert en is afgestemd op de onderwijs-/ondersteuningsbehoefte van de jongere. Voorbeelden zijn 1-op-1 gesprekken, time-in (andere onderwijsplek binnen school), coaching en trainingen. De individuele vraag kan indien mogelijk in een deelgroep worden aangeboden. De duur en intensiteit van de interventie wordt afgestemd op de ondersteuningsaard. Behalve het effect voor de leerling biedt dit ook de mogelijkheid om zelf te leren over de basisaanpak binnen de scholen. Ondersteuningsteams zijn voorzien in data en trends om de basisaanpak te versterken. Het individuele resultaat zou een voorspellende opbrengst in de basisaanpak kunnen zijn voor anderen (groepen).

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop