Samen steeds beter

Samen steeds beter

Onze resultaten in beeld.

 

We zorgen er voor dat we samen steeds beter worden. We zetten stevig in op een kwaliteitszorgsysteem en werken met elkaar vanuit geïnformeerd vertrouwen. Dat betekent dat we genoeg informatie verzamelen om te weten hoe we ervoor staan, maar niet overvragen. Wat we laten zien als resultaten hangt direct samen met onze visie op kwaliteitszorg. Door het systeem van aanvragen, verantwoording en kwaliteitszorg met elkaar te verbinden proberen we de administratieve belasting tot een minimum te beperken.

 

Kwaliteitszorg gaat over de maatregelen waarmee ons samenwerkingsverband aanstuurt op verbetering van de kwaliteit van alle processen binnen het samenwerkingsverband. Kwaliteitszorg is erop gericht om met de beschikbare middelen maximaal effect te realiseren. De belangrijkste vragen bij kwaliteitszorg zijn: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die wetenschap?

 

Verantwoording gaat over het laten zien hoe onze organisatie een bijdrage levert aan het zorgen voor passend onderwijs. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken: scholen, ouders, leerlingen, SWV, Inspectie van het Onderwijs, maar ook de maatschappij.

 

De plannen en opbrengsten van het samenwerkingsverband zijn onder andere te lezen in:

  • het ondersteuningsplan;
  • het jaarplan;
  • het jaarverslag;
  • de notitie ‘Samen Werken aan Kwaliteit’;
  • de schoolondersteuningsprofielen;
  • en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Deze documenten kunt u vinden bij de downloads.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop