Basisondersteuning

Basisondersteuning

Basisondersteuning wordt op elke VO-school aangeboden. Het gaat om twee niveaus:

 

Regulier onderwijsproces

Alle jongeren volgen het onderwijsprogramma op hun VO-school. Ze nemen deel aan de lessen en andere schoolactiviteiten en krijgen begeleiding van hun vakdocenten en hun mentor.

 

Trajectvoorziening

Soms hebben jongeren tijdelijk meer begeleiding nodig om goed mee te kunnen komen op school. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. Elke VO-school in de regio heeft een Trajectvoorziening. Hoe de begeleiding eruitziet en hoe lang deze duurt, hangt af van de situatie van de jongere. 

Als een jongere begeleid wordt vanuit de Trajectvoorziening, dan doet de leerling zoveel mogelijk mee met het reguliere lesprogramma. De ondersteuning wordt verzorgd door begeleiders in de school. Vanuit de Trajectvoorziening is er ook begeleiding mogelijk voor docenten en ondersteunend personeel, zodat zij de jongere nog beter kunnen helpen.

 

Soms kan een begeleidingstraject tijdelijk (maximaal drie maanden) plaatsvinden op een andere school. Dit kan nodig zijn om te observeren of een leerling wel op de juiste plek zit of, als dat beter is voor een leerling, om tijdelijk letterlijk afstand te nemen van de eigen middelbare school.

 

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven de scholen op welke manier ze jongeren vanuit de Trajectvoorziening begeleiden.

SWVVO3006_Ondersteuning_RegTraj
SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop