Voortgezet speciaal onderwijs

Gespecialiseerd onderwijs

Een klein gedeelte van de jongeren is aangewezen op de gespecialiseerde voorziening om (weer) succesvol te zijn. Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er voor jongeren die in hun ontwikkeling belemmerd worden door complexe en/of gestapelde problematiek, voortkomend uit gedrag en/of beperking. Deze jongeren hebben behoefte aan intensieve en specialistische ondersteuning bij het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of regulering van gedrag.

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt een geïntegreerd en specifiek onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de jongere, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met speciale kennis en vaardigheden ten behoeve van de doelgroep. Daarnaast is de ondersteuningsstructuur zo ingericht dat de begeleiding op afroep, nabij of permanent aanwezig is.[1]

 

Een leerling is toelaatbaar tot het VSO als kan worden aangetoond dat de extra ondersteuning in het regulier onderwijs onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat kan vanwege de aard van de beperking van de leerling en de daardoor veroorzaakte onderwijsbeperkingen. Daarbij richten we onze aandacht op wat de leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan succesvol te doorlopen. Wij hanteren voor de indicatiestelling voor het VSO eenduidige toelaatbaarheidscriteria. De criteria zijn leidend voor de indicatiestelling. De procedure voor de aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) wordt beschreven.[2]

 

Waar mogelijk wordt er altijd naar toegewerkt om de jongere te laten terugkeren naar een VO-school. Dat kan ‘passend met anderen’ -aanbod of in een ‘weer terug op koers’ –klas/-begeleiding. Of doorstromen naar het vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO). Indien dit niet mogelijk is, wordt de leerling voorbereid op arbeid of dagbesteding.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop