Koersklas

Koersklas

Voor sommige jongeren is de basisondersteuning niet voldoende om goed mee te kunnen komen op school. Als er extra structuur, nabijheid en veiligheid nodig is op school, dan is er de Koersklas. Dat is een kleinere klas op een reguliere VO-school waar er extra aandacht wordt gegeven aan de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Gespecialiseerde docenten verzorgen en/of ondersteunen het onderwijs. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staat waar de school met de jongere naar toewerkt.

 

Zodra het kan, stroomt de jongere door naar het reguliere onderwijsproces. In principe zit een leerling één tot maximaal twee schooljaren in een Koersklas. Omdat de Koersklas fysiek op een reguliere VO-school is, kan de doorstroom naar het reguliere proces ook geleidelijk gebeuren. Vanuit de Trajectvoorziening kan er ook nazorg worden geboden.

 

De scholen binnen het samenwerkingsverband streven naar een goede verdeling van Koersklassen over de regio. Want we willen dat zoveel mogelijk jongeren dicht bij huis naar school kunnen gaan en daar ondersteuning kunnen ontvangen. 

 

Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden voor een Koersklas. De school kijkt goed naar de ondersteuningsbehoefte van de jongere. Daarom is het belangrijk dat ouders bij de school aangeven of ze verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Als de school denkt dat plaatsing in een koersklas het meest passend is, dan dient de school een aanvraag voor Koersklas in bij het samenwerkingsverband.

 

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven de scholen op welke manier ze jongeren begeleiden in de Koersklas. 

SWVVO3006_Ondersteuning_Koersklas
SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop