Boek over 5 jaar passend onderwijs: ‘Kloof tussen mens & systeem?’

Boek over 5 jaar passend onderwijs: ‘Kloof tussen mens & systeem?’

Op 12 september 2019 is het eerste exemplaar van het boek ‘Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder’ aangeboden aan Martijn Sanders, directeur passend onderwijs van het ministerie van OCW. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een werkend systeem voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. In het boek constateren de schrijvers – Marieke Dekkers en Nicole Teeuwen – dat er altijd een kloof is gebleven tussen enerzijds het systeem en anderzijds de wereld van leraren, ouders en leerlingen. De oplossing is niet om een nieuw systeem te introduceren, maar om het huidige systeem te optimaliseren.

Prioriteiten en lef

Dat vraagt om duidelijkheid van de landelijke overheid, onder andere door prioriteiten te stellen. Het vraagt daarnaast bestuurlijke lef van betrokken partijen – zoals samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten – om adequaat samen te werken. Ook moet er een steunstructuur om de leraar worden georganiseerd en de positie van ouders en leerlingen worden versterkt.

Kritisch

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met veel betrokkenen bij passend onderwijs, zoals politici en beleidsmakers, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, bestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. Het bevat een kritische beschrijving van de historie van passend onderwijs en constructieve aanbevelingen voor de toekomst.

Over de auteurs

Marieke Dekkers en Nicole Teeuwen waren de eerste jaren van passend onderwijs respectievelijk bestuurder en directeur-bestuurder van een samenwerkingsverband. Ook lang voor die tijd waren zij beiden vanuit een andere rol betrokken bij de voorbereidingen van de nieuwe wet. Marieke is nu lid college van bestuur van Koers VO, een samenwerkingsverband in de regio Rotterdam. Nicole verruilde begin 2018 haar rol als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Rotterdam voor het voorzitterschap van de Sectorraad Praktijkonderwijs.

Het boek kan hier besteld worden.SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop