Handreiking Coro-NA

Handreiking Coro-NA

Inspiratie om de tijd na de intelligente lock-down goed vorm te geven (als de scholen weer open zijn). De handreiking is gemaakt door onze schoolondersteuners, die uit de veelheid aan artikelen en andere bronnen die verschijnen een samenvatting hebben gemaakt, inclusief verwijzing naar verschillende bronnen om er desgewenst verder in te duiken. Dit document is bestemd voor zowel schoolleiders als onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel. Klik hier om de handreiking te openen.SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop