Hulp bij onderwijs op afstand

Hulp bij onderwijs op afstand

Vanwege de aanpak van de coronacrisis zijn de scholen tot en met de meivakantie fysiek gesloten. Leerlingen krijgen geen les op school, maar het onderwijs gaat op afstand door.
Deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers. Om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk door te laten gaan, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Via deze link vind je een overzicht met een aantal belangrijke websites die ondersteund worden door het ministerie van OCW.SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop