Nieuw formulier bij doorstroom PO-VO in Brabant Noordoost

Nieuw formulier bij doorstroom PO-VO in Brabant Noordoost

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk een formulier ontwikkeld dat kan helpen bij een goede overdracht van informatie van PO naar VO. Juist voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is goede informatie van groot belang. Voorheen waren er per subregio verschillende formats. Men heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een uniform en verbeterd document. Deze documenten zijn te downloaden van de websites van SWV PO 30 06 en SWV VO 30 06.SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop