Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Er zijn jongeren voor wie Trajectvoorziening en de Koersklas niet voldoende ondersteuning biedt. Zij kunnen zich dan verder ontwikkelen op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het VSO is voor jongeren die in hun ontwikkeling belemmerd worden door een combinatie van problemen zoals: ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking en/of een fysieke beperking. Op het VSO krijgen deze jongeren intensieve en specialistische ondersteuning bij het leren, bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het reguleren van hun gedrag. Docenten met speciale kennis en vaardigheden verzorgen hier het onderwijs.

 

Als het mogelijk is, werkt het VSO toe naar een overstap naar een reguliere VO-school (koersklas of basisondersteuning) of naar vervolgonderwijs. Als dat niet mogelijk is, wordt de jongere voorbereid op werk of dagbesteding. 

 

Waar de school met de jongere naar toe werkt, wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan.

 

Kijk hier voor een overzicht van alle scholen binnen SWV VO 30 06 en in de omliggende regio’s. 

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop