Verbeteringen aanvraagsysteem

Verbeteringen aanvraagsysteem

Wat is er voor jou als aanvrager veranderd?

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn verbeteringen doorgevoerd in het aanvraagsysteem van SWV VO 30 06: DocuWare. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Deskundigenadviezen TLV VSO

De deskundigenadviezen voor de aanvragen TLV VSO worden voortaan meegestuurd met het besluit. Op deze manier is het transparant en inzichtelijk hoe het besluit tot stand is gekomen. De adviezen zijn zowel voor de aanvragende scholen als voor de ouders beschikbaar.

Digitaal

De besluiten over de TLV VSO aanvragen zijn voortaan alleen nog digitaal beschikbaar (te downloaden in DocuWare) en worden dus niet meer per post aan de scholen verstuurd. Scholen zonder DocuWare-account en ouders ontvangen voorlopig de besluiten nog wel per post. We werken aan mogelijkheden om dit in de toekomst ook te digitaliseren.

Om jullie goed op de hoogte te houden, wordt er vanuit DocuWare een notificatie gestuurd naar de aanvrager wanneer het besluit genomen. Op dat moment is het besluit in te zien en zullen ouders en scholen zonder account het besluit per post ontvangen.

Onderbouwingsformulier en OPP

Er zijn kleine aanpassingen gedaan aan de formats voor het onderbouwingsformulier en het OPP.  Deze zijn te vinden bij de downloads. Het vriendelijke verzoek om deze nieuwe formats vanaf dan te gebruiken.

Planning en bereikbaarheid voor vragen

M.i.v. maandag 2 maart 2020 is het systeem weer ‘up en running’. Ondanks een zorgvuldige implementatie en uitvoerig testen kunnen we niet uitsluiten dat we met elkaar tegen zaken aan gaan lopen, die nog niet werken zoals ze moeten werken. Mocht dat het geval zijn, schroom niet en neem contact op. De beheerders, Ilona en Milou, zijn in de eerste periode extra bereikbaar via het secretariaat. Ook tips voor verdere verbeteringen zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom!SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop